13 اردیبهشت 1400 - طرح و دکور

روز: اردیبهشت 13, 1400

برق اضطراری ups در شیراز

برق اضطراری یو پی اس در شیراز برخی از مکان ها مانند بیمارستان ها و کارخانه ها ممکن است در هنگام قطع برق دچار خسارات و آسیب هاثی جبران ناپذیری شوند، بنابراین سیستم برق این محیط ها را به دستگاه های برق اضطراری ups وصل می کنند که در صورت