روز: بهمن 21, 1402

طرح و دکور > 1402 > بهمن > 21

راهنمای انتخاب پرده مناسب در دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی یک هنر است که بهبود زیبایی و استفاده از فضاهای داخلی را هدف قرار می دهد. در این هنر، انتخاب پرده یکی از عوامل مهم در طراحی و تزیین فضاهای داخلی محسوب می‌ شود. پرده نه تنها وظیفه راه دادن نور و حفظ حریم خصوصی را برعهده دارد،