روز: بهمن 17, 1402

طرح و دکور > 1402 > بهمن > 17

مفهوم و کاربرد طراحی داخلی اکوفرندلی

طراحی داخلی اکوفرندلی یک رویکرد نوین در طراحی داخلی است که تلاش می‌ کند به طور همزمان با ایجاد فضاهای زیبا و عملکردی، به حفظ محیط زیست و حفظ منابع طبیعی نیز کمک کند. این رویکرد طراحی با تمرکز بر استفاده از مواد قابل بازیافت، بهینه ‌سازی مصرف انرژی و