نما ساختمان

طرح و دکور >

اجرا نمای کامپوزیت در شیراز

نما کامپوزیت یا آلبوند چیست؟ نما کامپوزیت یا آلبوند جز نماهای ساختمانی می باشد که امروزه طرفدار زیادی پیدا کرده است و نمونه های آن را در سطح شهر می بینید. این نوع نما با استفاده از پانل های آلومینیوم کامپوزیت اجرا می شود ما در ادامه این مطلب به