09 اردیبهشت 1400 - طرح و دکور

روز: اردیبهشت 9, 1400

اجاره و نصب داربست در شیراز

داربست فلزی در شیراز داربست سازه ای موقت می باشد که برای کمک به کارگران ساختتمانی هنگامی که در ارتفاع کار می کنند مورد استفاده قرار می گیرد، اگر برای انجام کاری نیازمند داربست هستید در ادامه این مطلب به معرفی شرکت های فروش، اجاره و نصب داربست در شیراز