روز: بهمن 12, 1402

طرح و دکور > 1402 > بهمن > 12

استفاده از چوب و سنگ در دکوراسیون داخلی

عناصر طبیعی مانند چوب و سنگ از دیرباز در دکوراسیون داخلی استفاده می ‌شوند و به عنوان جزء مهمی از طراحی داخلی شناخته می‌ شوند. در این راهنما از مجله دکوراسیون داخلی طرح و دکور به بررسی استفاده از چوب و سنگ در دکوراسیون داخلی خانه ‌ها، ادارات و فضاهای