آذر 1399 - طرح و دکور

ماه: آذر 1399

دیوار پیش ساخته در شیراز

دیوار پیش ساخته در شیراز یکی از جدیدترین مصالح ساختمانی در صنعت ساختمانی دیوار پیش ساخته می باشد. استفاده از دیوار پیش ساخته می تواند به فرآیند ساختمان سازی سرعت ببخشد. این دیوارها به صورت حاضر و آماده به محل استفاده منتقل می‌شوند. و می تواند هزینه ساختمان سازی را

بهترین فروشگاه های گچ و سیمان شیراز

گچ و سیمان شیراز گچ (Plaster ) یکی از مصالح ساختمانی مورد استفاده برای پوشش دهی دیوار ها، ستون ها، سقف و دیگر اجزای سازه های ساحتمانی و … است. شاید به نظر شما گچ نوع های متفاوت ندارند و کیفیت در آن ها چندان اهمیت ندارد اما باید بدانید