16 آذر 1399 - طرح و دکور

روز: آذر 16, 1399

بهترین فروشگاه های گچ و سیمان شیراز

گچ و سیمان شیراز گچ (Plaster ) یکی از مصالح ساختمانی مورد استفاده برای پوشش دهی دیوار ها، ستون ها، سقف و دیگر اجزای سازه های ساحتمانی و … است. شاید به نظر شما گچ نوع های متفاوت ندارند و کیفیت در آن ها چندان اهمیت ندارد اما باید بدانید